Hem ¦ Släktföreningen ¦ Styrelsen ¦  Släktingars Intranät


Hem

Släktföreningen

 
Anfäder
Tora 1864-1914
Amanda 1870-1944
David 1873-1954
Elisabet 1876-1963
Hjalmar 1877-1973
Oscar 1878-1920
Gustaf 1881-1970
Gottfrid 1883-1912
Gerda 1887-1979
Gerhard 1888-1970

Carl Johans anfäder

Fredrikas anfäder


Släktmöten

Släktträd

Nyheter

Galleri

Julbrevet

Styrelsen

Efterlysningar

Kalender

Ordlista sjukdomar

Ordlista militaria

Länkar


Om Cookies /
©

Släktingars Intranät



Anfädernas ursprung.
av Viveka Grinde 2008.

Carl-Johan Carlström föddes i Lyrestad i Västergötland 1841, son till Carl Henriksson och Greta Jonsdotter. Fredrika Carlström föddes i Vibygård i Närke, dotter till Lars Olsson och Kerstin  Andersdotter. Carl-Johan var möbelsnickare och sedan också lantbrukare.

Carl-Johans och Fredrikas liv och familj.

Hur de träffades och hur Carl-Johan kom till Närke har jag inte hittat några uppgifter om. Efter en kort tid i Viby bosatte de sig i Egelsta i Edsberg 1869 i ett hus de själva hade uppfört. Sedan köpte de mark i Höga i Viby och uppförde en liten gård där med bostadshus och ladugård. Där flyttade de in 18 november 1878 den dag då Oscar föddes. Det äldsta barnet, Tora föddes i oktober 1868 i Viby, Amanda i september 1870, David i februari 1873, Elisabet i februari 1876, Hjalmar i juli 1877. Oscar var alltså den sjätte i syskonskaran. I mars 1881 föddes Gustaf, sedan Gottfrid i januari 1883, Gerda i februari 1887 och till sist Gerhard i juli 1888.

Tio barn växte alltså upp i den lilla stugan i Höga. Carl-Johan arbetade både som möbelsnickare och byggnadssnickare förutom med jordbruket, som väl mest var för familjens behov. Han hade sin snickarbänk i rummet där allt skedde. Hjalmar skriver i sina minnen att fadern arbetade hårt och ofta kom hem sjuk och att han var gemytlig och glad och en stolt person som höll på sitt människovärde. Om sin mor skriver Hjalmar att hon hade ett gott och känsligt sinnelag och att hon var den som alltid fann på råd i svåra situationer. De svåra situationerna och de många barnen tärde
hårt på Fredrikas hälsa och hennes hjärta var mycket dåligt under hennes sista år. För att lätta på bördan erbjöd sig hennes syster, ”Moster Larsson” att ta hand om något av barnen. Hjalmar blev ditförd men gick tillbaka hem till föräldrarna. Sedan blev det Gerda som vid fyra års ålder placerades hos ”Moster Larsson” och som fick ett gott hem där.

Under moderns svåra sjukdomstid flyttade de äldre syskonen iväg och började arbeta på olika håll men de höll god brevkontakt med hemmet. Fredrika avled 1896 och därefter blev även Carl-Johan sämre. Han hann dock gifta om sig kort före sin död med en kvinna som hette Lotta, som han var skyldig pengar, sades det. Av brevväxling mellan fadern och barnen framgår inget större intresse för denna kvinna.

Då fadern dog placerades Gerhard som bara var tio år hos Karl och Lovisa Pettersson i Västanmossa. Lovisa var hans moster. Gerhard kom då att gå i skola i Viby kyrkskola, men de andra barnen gick alla i Berga skola i Östansjö. Alla fick försöka arbeta så tidigt som möjligt för att familjen
skulle klara sig. Förmodligen gick barnen i söndagsskola i Missionshuset i Stenkulla, men det finns inget belägg för att familjen tillhörde den församlingen. Min farmor Elisabet har berättat att faderns älsklingssång var ”Var jag går i skogar, berg och dalar”. För övrigt vet vi att de var mycket
väl skriv- och läskunniga, det visar en del brev finns bevarade efter dem.



Nyheter

2013-06-16
Carl Johan och Fredrikas anfäder uppdaterade.
Läs Mer Här!

2013-06-15
Släktföreningen önskar alla en riktigt Trevlig sommar!
Läs Mer Här!


 
     

Copyright Släktföreningen Karlström 2008-2011 © www.karlstrom.info